Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 24/8

24 augustus 2005 Door de redactie Geen reacties
Hielprik voor méér afwijkingen De Gezondheidsraad vindt dat pasgeboren baby’s op meer aandoeningen moeten worden onderzocht dan nu gebeurt. De hielprik, in de eerste levensweek, test nu op drie ernstige aandoeningen, onder meer PKU. De Gezondheidsraad, adviesorgaan van de regering, wil dat er daar vijftien bijkomen. Dat zijn alleen afwijkingen die behandelbaar zijn. De Gezondheidsraad wil geen onderzoek op onbehandelbare aandoeningen, wat in de Verenigde Staten wel gebeurt. Meer over het advies ‘Neonatale screening’ op www.gr.nl. Goede bediening De Onthaasting, een lunchroom in Amersfoort waar cliënten van Amerspoort Asvz werken, heeft de beste bediening van de provincie Utrecht. Dat vinden althans de twee mensen die op de website www.iens.nl hun mening geven. Zij schrijven: ‘Dit lunchcafé ziet er mooi uit, met heel leuke kunst aan de wanden, gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap. Hun directe manier van communiceren en contact maken geeft extra sjeu aan het toch al lekkere broodje. Echt eens even wat anders dan anders, het doet de naam Onthaasting eer aan.’ ’Onlangs geluncht, heerlijke broodjes, wel stevige prijzen. Bediening (licht) verstandelijk gehandicapt maar charmant en professioneel.’ Op website iens kan iedereen een oordeel geven over een horecavoorziening. De Onthaasting ligt vlakbij station Amersfoort; meer informatie op www.terminusdeonthaasting.nl. Twee dodelijke ongelukken Afgelopen weken zijn twee bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicapten overleden. Een bewoonster van Sovak in Terheijden raakte zwaargewond in te heet badwater. De 18-jarige begeleidster had verzuimd de temperatuur van het water te controleren. Zij was tegelijkertijd een stagiair aan het inwerken. De 31-jarige bewoonster is in het ziekenhuis aan haar brandwonden bezweken. De thermostaatkranen kunnen niet vergrendeld worden op een aanvaardbare temperatuur in verband met het gevaar van legionella; bij het schoonmaken moet zeer heet water worden doorgespoeld. Eerder verdronk een 10-jarig meisje dat logeerde in het Westerhonk in Monster. Ze kreeg waarschijnlijk een epileptische aanval terwijl ze in bad zat. De politie onderzoekt beide ongelukken. Maatschappelijke stage De meeste Nederlanders zijn voorstander van een verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Zo zouden de leerlingen meer maatschappelijk betrokken raken, denkt tweederde van de mensen in ons land. Dat blijkt uit de ‘Onderwijsmeter 2005’, een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Dit schooljaar beginnen 131 scholen met maatschappelijke stages, waarin leerlingen actief zijn in bijvoorbeeld ouderen- of gehandicaptenzorg. De scholen kunnen kiezen of een stage verplicht is of niet. Meer gedragsproblemen, minder zware handicaps Uit een onderzoek van het Sociaal en cultureel planbureau (SCP) blijkt, dat in de verstandelijk gehandicaptenzorg steeds vaker zwakbegaafde jongeren met gedragsproblemen terechtkomen, die eigenlijk hulp nodig hebben van de jeugdzorg of de geestelijke gezondheidszorg. Tussen 1998 en 2003 is het aantal verdrievoudigd tot 3.000. De onderzoekers vermoeden dat de goede zorg in onze sector een ‘aanzuigende werking’ heeft. Bovendien is er de laatste jaren meer geld beschikbaar en dus een groter hulpaanbod. Zou het SCP denken dat alle mensen met een verstandelijke handicap precies en ruimschoots de zorg krijgen die ze nodig hebben? Officieel is de gehandicaptenzorg niet toegankelijk voor mensen met een IQ tussen de 80 en 90. Toch komen zulke jongeren steeds vaker binnen ‘omdat zorginstellingen zelf een andere IQ-grens hanteren.’ Andere uitkomsten van het rapport, vooral bedoeld om cijfers boven tafel te krijgen die kunnen dienen als basis voor toekomstig regeringsbeleid: * Het aantal verstandelijk gehandicapten blijft de komende 15 jaar stabiel rond de 112.000. * Het aandeel 50-plussers stijgt: van 16.000 (15%) in 2002 tot 26.000 (25%) in 2020. * Zonder instroom van zwakbegaafden zal het aantal cliënten de komende 15 jaar rond de 85.000 blijven. Worden zwakbegaafden tot onze sector toegelaten, dan kan dat oplopen tot meer dan 100.000. Zorg voor verstandelijk gehandicapten Beknopte uitgave van het SCP-werkdocument Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Uitgaven SCP. Gratis te downloaden op www.scp.nl. Op papier te bestellen via fax 070-3407044; prijs € 12,50 en € 27,50. Gronings protocol levensbeëindiging geeft goede informatie Minister Donner van Justitie vindt dat het protocol voor levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen, dat is ontwikkeld in het Groningse academisch ziekenhuis en overgenomen door de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde, goede informatie biedt. De bewindsman antwoordt dat op Kamervragen van de Partij van de Arbeid. Hij schrijft: ‘Levensbeëindigingen bij pasgeborenen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, en die bij de Officier van justitie kenbaar zijn, worden getoetst op de mogelijke aanwezigheid van noodtoestand. Het zogenaamde Gronings protocol draagt bij aan de beoordeling van deze rechtvaardigingsgrond, aangezien op basis van de antwoorden op de vragen die de arts in dat protocol moet beantwoorden, het Openbaar ministerie wordt voorzien van veel ter zake doende informatie. Het OM geeft aan dat deze informatie vaak voldoende is om te kunnen beoordelen of al dan niet tot vervolging wordt overgegaan.’ Het protocol levert volgens Donner, mede namens staatssecretaris Ross van VWS, ‘niet alleen waardevolle informatie aan het Openbaar ministerie. Van belang is ook dat het protocol een leidraad biedt aan de arts om zorgvuldig te handelen. Het feit dat in medische kring het protocol breed wordt gedragen, draagt niet alleen bij aan inzichtelijkheid over de wijze van zorgvuldig handelen, maar biedt ook een stimulans om het levensbeëindigend handelen te melden bij de Officier van justitie.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren