Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 17/11

17 november 2005 Door de redactie Geen reacties
Alle artikelen uit de Klik-jaargang 2004 zijn nu ook op deze site gezet! Kijk in archief. De nieuw geplaatste artikelen staan bovenin de onderwerpenlijsten. Buurtsuper Onze maatschappij vindt bepaald werk wel belangrijk, maar heeft er geen geld voor over. Er is een groeiende trend zulk werk te laten doen door mensen met een beperking. Dat geldt ook voor het in stand houden van belangrijke voorzieningen in kleine dorpen op het platteland. Stichting Talant in Friesland heeft de afgelopen jaren drie buurtsupers overgenomen: in Olderbekoop, Wirdum en Oppenhuizen. En het werkt: de winst is weliswaar nog niet hoog, maar verstandelijk gehandicapten hebben werk dat van betekenis is, de supermarkten bestaan nog en de dorpsbewoners zijn blij. De drie supers waren steeds de laatst overgebleven winkel in hun dorp, en dreigden te verdwijnen. De constructies zijn verschillend. In Wirdum lag de Spar op zijn gat, de vorige eigenaar stopte ermee, de bedrijfsleidster had de zaak overgenomen maar het liep matig. Talant nam de winkel over. Het pand is eigendom van een dochterstichting waarin commerciële activiteiten zijn ondergebracht. Bedrijfsleidster Karla Hingst kwam bij de stichting in dienst. Op een informatiebijeenkomst over de buurtsupers zei zij: “Ik blijf altijd ondernemer. Nieuw is dat de zorg erbij is gekomen. Dat was aftasten in het begin. De verstandelijk gehandicapten lossen hun problemen nu meestal zelf op.” In Olderbekoop is ook een bezorgdienst, gerund door mensen die vroeger behoorlijke gedragsproblemen hadden, en een begeleider. Arie Hadema van Prisma Food Retail: “Een van hen zei de eerste keer dat hij in de buurtsuper kwam: ‘Ha, ze hebben hier geen isoleercel.’ Die jongen doet het geweldig. Vroeger zat hij dagelijks in de isoleer; sinds hij bij de bezorgdienst werkt is dat een stuk minder.” De vertegenwoordigers van de supermarktketens vinden dat ze met Talant even goed zaken doen als met gewone ondernemers. Talant maakt dankbaar gebruik van de ondersteuning die de supermarktketens bieden. Die pakken het serieus aan, maakt Frans Griffioen van Prisma duidelijk: “Een winkel is een vak, geen spelletje. Je kunt hem maar één keer openen, en dan moet je het goed doen. Goodwill is zo verspeeld. Als de koffie steeds uitverkocht is, lopen de klanten naar een ander. Er is in de samenleving veel goodwill ten opzichte van gehandicapten, die moet je te gelde maken.” Volgens Karla Hingst was het ‘knuffelgehalte’ in Olderbekoop aanvankelijk groot, maar dat is nu wel over. In de winkels werken verstandelijk gehandicapte en andere personeelsleden. Die laatsten hebben een gewone baan, de cliënten van Talant krijgen geen salaris. Toch wordt ook van hen een behoorlijke prestatie verwacht. De bedoeling is dat zij op den duur doorstromen naar (begeleid) betaald werk. Vooralsnog houden zij hun indicatie voor dagbesteding, want dat is het werk in de buurtsupers officieel. “Elders hebben we ook wel mensen via de WSW in dienst,” aldus zorgmanager Wietze de Boer van Talant. Juist het succes van de buurtsupers kan een belemmering vormen voor de doorstroom: iedereen vindt dat het fantastisch gaat: de cliënt, zijn familie, de medewerkers. Tot nu toe zijn twee cliënten vanuit een supermarkt doorgestroomd naar begeleid werken. Informatie op www.nizw.nl/buurtsuper Integreren moet De meeste Nederlanders vinden dat mensen met een beperking en psychiatrische patiënten in de maatschappij moeten worden opgenomen. De overheid, familie en zorgaanbieders worden daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk geacht. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek Beeldvorming over psychiatrische patiënten en mensen met een beperking van TNS NIPO. De helft van de ondervraagden kent iemand in zijn naaste omgeving met een beperking of psychische ziekte. Doel van het telefonische onderzoek onder 1.100 mensen was de beeldvorming over en de integratie in de maatschappij van mensen met een beperking en psychiatrische patiënten in kaart te brengen. Ongeveer 20% van de ondervraagden wist geen enkele psychische ziekte, verstandelijke of lichamelijke (inclusief zintuiglijke) beperkingen te noemen. Ze vermoeden dat psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking vooral problemen hebben op sociaal gebied. Terwijl ze bij een lichamelijke beperking voornamelijk denken aan mobiliteitsproblemen en het niet voor zichzelf kunnen zorgen. De ondervraagden kregen situaties voorgelegd (zoals in de buurt wonen, werken in de supermarkt, lid zijn van dezelfde sportvereniging), waarin zij persoonlijk te maken krijgen met personen met psychische ziekten of een beperking. Zij reageren het meest positief op de integratie van mensen met een lichamelijke beperking, gevolgd door mensen met een verstandelijke beperking en tot slot mensen met een psychische ziekte. Bij deze laatste groep stelt men zich niet negatief op maar voorzichtiger. De resultaten geven geen duidelijk antwoord op de vraag hoe de vermaatschappelijking van mensen met psychische ziekten of een beperking te kan worden bevorderd. Duurbetaalde bestuurders Raden van toezicht moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen over de salarissen van bestuurders, zegt minister Hoogervorst van Volksgezondheid, welzijn en sport in een brief aan de brancheorganisatie Zorg. De brief is een reactie op de uitkomsten van een onderzoek naar de hoge bezoldigng van bestuurders in de zorg. Het kabinet vraagt de zorgsector uit te leggen waarom veertig procent van de bestuurders meer verdient dan het maximum dat hun eigen regels toelaten.De Raden van toezicht moeten er zelf voor zorgen dat ze bestuurders niet zo hoog inschalen, en als ze het toch doen, moeten ze in hun jaasrverslag maar uitleggen waarom. Trofee Het Stella Mariscollege in Valkenburg (VMBO) heeft de Oudersaanzet-trofee> gekregen, omdat het een van de weinige reguliere voorgezette scholen is die een kind met Down syndroom met succes en plezier als leerling heeft geaccepteerd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!