Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 14/9

14 september 2005 Door de redactie Geen reacties
Bewijslast seksuele intimidatie De positie van een werknemer met een klacht over (seksuele) intimidatie op het werk wordt versterkt. Een rechter kan beslissen om de bewijslast te verschuiven naar de beschuldigde partij. Dat is een voorstel van de ministers De Geus (Sociale zaken en werkgelegenheid) en Donner (Justitie). Als een werknemer voldoende feiten kan aandragen om een vermoeden van intimidatie te onderbouwen, hoeft de werknemer niet te bewijzen dat de (seksuele) intimidatie heeft plaatsgevonden, maar moet de werkgever bewijzen dat het niét zo is. Elektronisch kinddossier Op een conferentie van de ‘Operatie Jong’ heeft het kabinet allerhande plannen voor jeugdigen gepresenteerd. Staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) trekt 25 miljoen euro extra uit om zo snel mogelijk het Elektronisch kinddossier in te voeren. Vanaf 1 januari 2007 moet van elke baby een elektronisch dossier worden gemaakt, en bestaande gegevens van kinderen worden omgezet. Het dossier wordt gevuld, en mag ook worden ingezien, door de Jeugdgezondheidszorg, school, maatschappelijk werk en politie. Bedoeling is dat kinderen permanent in de gaten gehouden kunnen worden. Door het burger-servicenummer dat alle Nederlands krijgen, gaat het dossier mee over als een kind verhuist. Nu gebeurt het nogal eens dat bijvoorbeeld de jeugdzorg een kind uit het oog verliest. Ross: “Zo heb je sneller inzicht in problemen en kun je dus sneller hulp bieden. Dat verkleint de kans op rampen met kinderen, Bovendien bewaak je de privacy.” Op alle scholen moeten in 2007 zorgteams zijn, waarin de school samenwerkt met de leerplichtambtenaar, het (school)maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, de Jeugdgezondheidszorg en de politie. WMO De Tweede Kamer behandelt op het ogenblik het voorstel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die voorziet in overheveling van zorgtaken naar gemeenten. Vrijwel alle organisaties en verenigingen op het terrein van de gehandicaptenzorg zijn uiterst somber over de gevolgen daarvan. In plaats van recht op AWBZ-voorzieningen, kan een gehandicapte straks zijn gemeente verzoeken om hulp. Kamerfracties hebben veel wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend, vermoedelijk ingegeven door de maatschappelijke onrust. Het is dus nog onduidelijk hoe de wet er precies zal uitzien, en of hij inderdaad, zoals de bedoeling is van het kabinet, op 1 januari 2006 van kracht wordt. Cursusdag kwaliteit Vakbond AbvaKabo organiseert voor werknemers in de zorg cursusdagen over kwaliteit. Aan de orde komen de wet BIG, het opleidingsstelsel en de Kwaliteitswet. De cursus is zowel voor leden (gratis) als voor niet-leden (50 euro) toegankelijk, en vindt door het hele land plaats. Informatie op www.abvakabo.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren