Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 11/1

11 januari 2006 Door de redactie Geen reacties
Medicijnengebruik Hoe communiceren hulpverleners in de verstandelijk gehandicaptenzorg met elkaar over de medicijnen van cliënten? Naar die vraag wordt de komende tijd een groot onderzoek gedaan. De dossiers van 450 cliënten van ’s Heerenloo worden bestudeerd, en 85 hulpverleners worden geînterviewd. Onderzoekers van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen veronderstellen dat nogal wat mensen met ernstige meervoudige handicaps meer of minder medicijnen krijgen dan goed voor hen is. Ze willen weten hoe hulpverleners zoals begeleiders en artsen elkaar daarover informeren. Ze brengen ook het medicijnengebruik door ernstig meervoudig gehandicapten van de afgelopen vijf jaar in kaart, in de hoop dat ze zo trends vinden. Eind mei worden de eerste resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. CAO De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de vakbonden gevraagd het overleg over de CAO Gehandicaptenzorg te herstarten. De VGN blijft bij de bieding van 12 oktober, die de bonden eerder hebben afgewezen. De werkgevers laten weten dat het eisenpakket van de bonden de sector € 81 miljoen zal kosten. Dit betekent een verlies van 2.300 banen. De vakorganisaties stellen de VGN per 13 januari een ultimatum. Als de eisen dan niet zijn ingewilligd, volgen er acties. Discriminatieverbod Discriminatie van mensen wegens hun handicap is sinds 1 januari 2006 strafbaar, net als het aanzetten tot haat of geweld tegen gehandicapten. Gehandicapten kunnen aangifte doen. Bedrijven of diensten die niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, of de plicht opgelegd krijgen om ontbrekende voorzieningen te treffen, mits die ‘in redelijkheid’ verwacht kunnen worden en voor de ondernemer niet ‘onevenredig belastend’ zijn. De rechter zal daar een oordeel over moeten geven. Het ministerie van Justitie geeft de komende weken voorlichting over de strafbaarstelling van discriminatie van gehandicapten. Dit gebeurt voor een deel in samenwerking met de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad Nederland. Kijk op www.justitie.nl/gewoonmeedoen Half miljoen voor communicatie Om te vieren dat Vanboeijen (voorheen Hendrik van Boeijenoord in Assen) het jaar 2005 met een positief financieel resultaat heeft afgesloten, trekt de stichting 500.000 euro uit voor het project 'Totale communicatie' en voor 'zeggenschap van cliënten'. In het project Totale communicatie worden methodieken voor communicatie met cliënten die zich niet verstaanbaar kunnen maken, ontwikkeld en toegepast: <l> Kijk naar wat we zeggen’: communiceren met ernstig meervoudig gehandicapten <l> de Wizzard: het toepassen van een spraakcomputer. Medewerkers krijgen een training communicatie. Daarnaast wordt binnen het project gekeken hoe bij Vanboeijen voor alle cliënten medezeggenschap mogelijk te maken is. Dodelijke brand Dertien kinderen met een verstandelijke handicap zijn 8 januari omgekomen bij een brand in een tehuis in de republiek Tadsjikistan (voormalige Sovjetrepubliek in Centraal-Azië). Ongeveer honderd kinderen werden gered. Oorzaak van de brand was kortsluiting. Baby Charlotte De zwaar gehandicapte Britse baby Charlotte Wyatt leeft nog steeds, en heeft de afgelopen kerst thuis kunnen vieren. In 2004 besloten artsen de in oktober 2003 drie maanden te vroeg geboren baby niet langer kuntstmatig te beademen, omdat haar conditie zeer slecht was. Ze hadden haar al diverse keren gereanimeerd. Haar nieren, hersenen en longen waren zwaar beschadigd. Ze reageerde nergens op, en leed veel pijn. De artsen gaven haar een overlevingskans van 5%. Charlottes diepgelovige ouders stapten naar de rechter om behandeling af te dwingen. Dat leidde tot het eerste Britse openbare proces over de verschillen in opvatting van artsen en ouders over de overlevingskansen van een te vroeg geboren baby. De rechter gaf de artsen gelijk; hij oordeelde in oktober 2004 dat het wreed was om Charlotte via een sonde te blijven beademen. Charlotte overleed niet, zoals iedereen verwachtte, maar groeide en werd sterker. De rechter herzag op 21 oktober 2005 zijn eerdere vonnis. De artsen moeten Charlotte blijven behandelen. De artsen wijzen erop, dat ze volgens het vonnis het meisje niet hoeven te beademen als dat niet in haar belang is. Bij haar geboorte woog Charlotte net een pond, nu is ze 15 pond. Volgens de artsen lijdt zij minder pijn, en kan ze langer zelfstandig ademen, al blijven haar longen kwetsbaar. Ook glimlacht ze. Sinds kort mag Charlotte, die nu 2 jaar is, regelmatig een half uurtje buiten het ziekenhuis blijven, en met de kerst kon ze voor het eerst naar huis. Op de door de familie ingerichte website zijn videobeelden van Charlotte te zien, en wordt discussie gevoerd: charlottewyatt.blogspot.com Onlangs speelde in Nederland een soortgelijke zaak, ouders wilden niet dat hun zwaar gehandicapte kind in het VU-ziekenhuis nog meer morfine zou krijgen, volgens hen een voorstadium van levensbeëindiging. Ze werden korte tijd uit de ouderlijke macht gezet, zodat de artsen de morfine wel konden toedienen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!