Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 09/10

16 oktober 2006 Door de redactie Geen reacties
Gelijke behandeling De rechtspositie van mensen met een handicap wordt verbeterd op het gebied van wonen. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van toenmalig minister Dekker van Volkshuisvesting en staatssecretaris Ross-van Dorp van VWS. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte wordt uitgebreid met regels tegen discriminatie op het gebied van wonen. De Wet gelijke behandeling is een ‘aanbouwwet.’ Hij wordt stap voor stap uitgebreid, en is al van toepassing op de terreinen arbeid en beroepsonderwijs. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel voor uitbreiding tot primair en voortgezet onderwijs. De Raad van State ontraadt dat, en vindt dat er geen problemen zijn die een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling rechtvaardigen. De Expertisecentra en de Leerlinggebonden financiering (rugzakje) zijn afdoende, vindt de Raad van State. Verder is er in het wetsontwerp geen aandacht voor verschillen in handicaps, en dat vindt de Raad ontoelaatbaar: ‘Duidelijk is echter dat integratie van leerlingen met verschillende vormen en mate van handicaps of chronische ziekten ook verschillende aanpassingen van schoolgebouwen of begeleiding door leerkrachten vergt. Dit is al heel duidelijk waar het geestelijke handicaps betreft.’ Jongeren in Limburg in de kou  Zeker 150 licht verstandelijk gehandicapte jongeren in Limburg die dringend psychiatrische hulp nodig hebben, dreigen daarvan verstoken te blijven. Orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof, de enige zorgaanbieder in Limburg op dit terrein, is al door het hele budget voor dit jaar heen. Het bestuur verwacht dat het tekort nog oploopt tot een miljoen euro. Door het geldgebrek is de wachttijd voor kinderen met ernstige gedragsproblemen al langer dan negen maanden. Momenteel wachten 70 kinderen op hulp. Gastenhof wil geld hebben uit de pot van 6,4 miljoen euro die voor Limburg is uitgetrokken om knelpunten op te lossen. Te weinig geld voor gehandicaptenzorg Koepelorganisatie VGN (Vereniging gehandicaptenzorg Nederland) vindt dat onze sector onvoldoende mee deelt in de toegenomen welvaart in Nederland. De regering voorziet wel dat de arbeidsmarkt krap wordt, maar maakt er geen middelen voor vrij. Instellingen kunnen zonder extra financiën de kwaliteit van zorg niet vergroten. De VGN verwijt het kabinet, niet te investeren in personeel.   Verbetertraject decubitus De eerste ronde van het verbetertraject decubitus is afgerond. Daarin is gebleken dat het meten van decubitus (doorliggen) van groot belang is: medewerkers leren het probleem te signaleren, en er is meer aandacht voor de cliënt. Deelname aan het verbetertraject leidt tot daling van het aantal gevallen, bewustwording en betere samenwerking in de instelling. De helft van de teams bracht het aantal gevallen binnen een jaar terug tot de helft of minder. Medewerkers leren decubitus beter herkennen (rode huid kan ook het gevolg zijn van smetten of incontinentie) en sneller signaleren. Het beantwoorden van vragen tijdens het meten, en het met elkaar bespreken van vragen verhoogt hun kennis. De verbetertrajecten maken deel uit van het programma <Zorg voor beter>. Meer informatie op www.zorgvoorbeter.nl. Veilig werken Vakbond AbvaKabo is gestart met de campagne ‘Veilig werken in de zorg.’ Die is gericht tegen intimidatie, agressie en pesten. “Ook in de zorg heb je vaak te maken met een onveilige werkomgeving,” aldus bestuurder Elise Merlijn. “Maar hoe ga je daarmee om? Wat is eraan te doen? En hoeveel mensen overkomt dit eigenlijk? Op deze vragen willen wij graag antwoord krijgen, zodat we er concreet wat aan kunnen doen.” “Iedereen heeft recht op een veilige en prettige werkomgeving. En zeker in de zorg. Deze werknemers zijn uiterst kwetsbaar. Ze staan vaak met twee handen aan het bed zodat hun rug letterlijk en figuurlijk onbeschermd is. De werkomgeving moet veilig zijn, want het is onmogelijk om goed voor mensen te zorgen terwijl je continu over je schouder moet kijken.” De actie begint met een meldweek: vakbondsbestuurders gaan het land in. Op www.veiligwerkenindezorg.nl kun je een vragenlijst invullen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!

Abonneren