Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Nieuws 06/11

5 november 2006 Door de redactie Geen reacties
Beter werk in thuiszorg Tien procent van de organisaties voor thuiszorg in Nederland doet veel te weinig aan het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar de werkomstandigheden in de sector zijn wel aanzienlijk verbeterd vergeleken met eerdere jaren, toen bijna alle instellingen de regels aan hun laars lapten. De Arbeidsinspectie controleerde vorig jaar en dit jaar 160 organisaties. Bij de 10 procent overtreders ontbrak het vooral aan hulpmiddelen als tilliften. Verder waren medewerkers onvoldoende beschermd tegen agressie. Convenant Bij de vorige inspectieronde in 1998 was er veel mis in de thuiszorg. Daarom hebben overheid, werkgevers en werknemers in 1999 een arboconvenant gesloten over de aanpak van lichamelijke belasting, werkdruk en veiligheid. Nederland telt 200 thuiszorgorganisaties die samen 210.000 werknemers in dienst hebben. Ze werken bij zelfstandig wonende hulpbehoevende ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De arbeidsinspectie zal voorlopig niet meer in de thuiszorg controleren. Alzheimer en Down syndroom Het is helemaal niet zo zeker dat bijna iedereen met het syndroom van Down de ziekte van Alzheimer krijgt. Eerdere studies wezen in die richting, maar daarbij ging het om kleine onderzoeksgroepen van ernstig verstandelijk gehandicapte mensen die in instituten woonden. Onderzoek Onderzoekers van de Erasmus-universiteit in Rotterdam volgden jarenlang ruim 500 mensen met Down syndroom van 45 jaar en ouder in het zuid-westen van Nederland. Het is het grootste onderzoek op dit gebied ter wereld. Een deel van de onderzochte mensen woonde in instituten, anderen daarbuiten. De ernst van hun verstandelijke handicap varieerde. Gemiddeld 16,8 procent van de onderzoeksgroep kreeg Alzheimer. (Van de Nederlandse bevolking krijgt 10 procent deze dementeringsziekte). Het percentage Down syndroom-mensen met dementie verdubbelde iedere 5 jaar: Van 45-49 jaar: 8,9% Van 50-54 jaar: 17,7% Van 55-59 jaar: 32,1%. Chromosomen Bij mensen boven de 60 zakt het percentage naar 25,6 procent, omdat veel mensen met Down syndroom en Alzheimer dan al zijn overleden. Dementie is een van de belangrijkste doodsoorzaken in deze bevolkingsgroep. Mensen met Down syndroom hebben drie chromosomen 21, in plaats van twee. Chromosoom 21 is verantwoordelijk voor de bij Alzheimer horende overmatige eiwitafzetting in de hersenen, waardoor hersendelen verdwijnen. Meer weten? Dementia en mortality in persons with Down’s syndroom. Door A. Coppus en anderen (Erasmus Universiteit Rotterdam). In Journal of Intellectual Disability Research, oktober 2006.  Internet: http://www.blackwellpublishing.com. Opsluiting jongeren Stichting Misplaatst heeft de Tweede Kamer een petitie en een zwartboek overhandigd over de gevolgen van opsluiting van jongeren met ernstige opvoedings- of psychiatrische problematiek zonder dat ze behandeld worden. De Kamer is bezig met een wetswijziging die het per 1 januari 2007 mogelijk maakt jongeren in de jeugdzorg gesloten behandeling te bieden. De meest kwetsbare kinderen, jonger dan 12 jaar, krijgen als eerste een plaats in de jeugdzorg.. Dat betekent, aldus stichting Misplaatst, dat jongeren vanaf 13 jaar voorlopig nog 'verdwijnen achter de muren van de jeugdgevangenissen, waar zij verstoken blijven van behandeling en gebukt gaan onder het aldaar gevoerde regime.' Kijk op www.misplaatst.info. Jonge gehandicapten en werk Hoe helpen we jonge gehandicapten aan gewoon werk? Het kabinet heeft die vraag voorgelegd aan de Sociaal-economische raad (Ser). Het gaat om mensen met een Wajong-uitkering die al voor hun 17e gehandicapt waren, die geen arbeidsverleden opbouwen en die niet in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ruim 151.000 Nederlanders hebben een Wajong-uitkering. 26 procent van hen werkt: 17 procent in een beschermde omgeving (wsw) en 9 procent bij een ‘gewone’ werkgever. De stimuleringsmaatregelen voor werk in het vrije bedrijf tot op heden: loondispensatie, waarbij het inkomen van de minder dan gemiddeld presterende werknemer wordt dan aangevuld. proefplaatsing extra begeleiding op het werk (jobcoach) subsidie voor aanpassingen aan de werkplek. Verder krijgt de werkgever korting op de premies en bij ziekte van de werknemer compensatie voor de loondoorbetaling. Het kabinet hoopt van de SER nog meer ideeën te horen om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken.   Sollicitatieplicht De periode waarin vrijwilligers en mantelzorgers met een ww- of wga-uitkering niet hoeven te solliciteren, wordt met ingang van 1 november verlengd. De uitkeringsinstantie (UWV) beslist of iemand in aanmerking komt voor ontheffing en voor hoelang. Voorwaarde is dat hij gemiddeld 20 uur in de week vrijwilligerswerk doet, en daardoor zijn kansen op werk vergroot, en dat hij al lang naar een baan zoekt. Vrijstelling De vrijstelling is eenmalig, en geldt voor maximaal 6 maanden, maar kan met nog eens een half jaar worden verlengd. Het UWV kan daarna, als dat redelijk is, de vrijstelling met telkens weer een maand verlengen. Hetzelfde geldt voor mensen die intensieve zorg verlenen en daardoor niet kunnen solliciteren. Zie http://home.szw.nl Steun bij opvoeding Vijfentwintigduizend gezinnen in zeven grote steden krijgen de komende tijd extra steun bij de opvoeding. Staatssecretaris Ross van VWS steekt  tot eind 2008 32,5 miljoen euro in ‘Opvoeden in de buurt’. Zie www.minvws.nl   Brandveiligheid Het rapport over de Schipholbrand heeft het ministerie van VWS ertoe gebracht ook aandacht te vragen voor de brandveiligheid in gehandicaptenvoorzieningen en andere gebouwen in de gezondheidszorg. De instellingen krijgen binnenkort een circulaire van de overheid waarmee zij de brandveiligheid van hun gebouwen kunnen controleren en verbeteren..   Inclusieve Griffel Mireille Geus, die het kinderboek ´Big´heeft geschreven, heeft de Inclusieve Griffel gewonnen. Inclusie Vlaanderen, de Belgische vereniging van mensen met verstandelijke beperkingen, hun ouders en verwanten, reikt deze 'award' elk jaar uit voor een publicatie waarin een personage met een verstandelijke handicap een haast vanzelfsprekende (en dus inclusieve) rol speelt.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!