Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

nieuws 04/10

16 oktober 2006 Door de redactie Geen reacties
Uit de politiek Staatssecratis Clemence Ross-Van Dorp (CDA), die onder meer het gehandicaptenbeleid moest coördineren, en minister Hans Hoogervorst (VWS, VVD) keren niet terug in een nieuw kabinet. Ze verlaten allebei de politiek.   Extra geld Staatssecretaris Ross heeft 95 miljoen euro extra uitgetrokken voor de extramurale AWBZ. Daarmee moet de hulp worden betaald voor mensen die een indicatie hebben voor thuiszorg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ross dat de behoefte aan AWBZ-zorg in het eerste half jaar van 2006 harder is gegroeid dan ze had geraamd. Het aantal cliënten is toegenomen en ook het aantal uren zorg per cliënt. Ross volgt met haar besluit het advies op van het College Tarieven Gezondheidszorg. Dat college vindt dat elke patiënt met een indicatie recht heeft op zorg. Geïndiceerde patiënten die te maken krijgen met patiëntenstops, kunnen contact opnemen met hun zorgkantoor. Mogelijk is het niet de zorgaanbieder van de eerste keuze die de zorg kan leveren, maar heeft het zorgkantoor een andere zorgaanbieder die dat wel binnen een redelijke termijn kan doen.   Eigen bijdragen omhoog Volgens de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad Nederland zullen de eigen bijdragen voor individuele voorzieningen voor gehandicapten en chrnoisch zieken explositief stijgen zodra de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht wordt. Ongeveer een half miljoen mensen meten samen 1,2 miljard euro meer aan eigen bijdragen betalen, vreest de CG-raad, die zijn berekeningen heeft voorgelegd aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamerfracties. Vooral op het gebied van woningaanpassing lopen de eigen bijdragen enorm op.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!