Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Fusiegolf in de gehandicaptenzorg

4 december 2019 Door de redactie Geen reacties

Steeds meer zorgorganisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg overwegen een fusie of overname. Zelfstandig doorgaan is vaak lastig vanwege personeelskrapte, toenemende complexe zorgvragen van cliënten en financiële problemen. Zorgorganisaties Gors en Zuidwester, Middin en Orion, Noorderbrug en ’s Heeren Loo willen de krachten bundelen om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Fusies vinden plaats in veel sectoren, denk aan banken, supermarkten, telecomaanbieders. Door de krappe arbeidsmarkt en bijkomende problematiek is de zorgsector sinds enige jaren ook volop met schaalvergroting bezig. Ook in 2019 was dit het geval.

Gors en Zuidwester
Kleine zorgaanbieders zijn vaak te kwetsbaar om overeind te blijven. Zo hebben de gehandicaptenorganisaties Gors en Zuidwester de intentie uitgesproken te willen fuseren. Beide werken al informeel samen in het initiatief Zeeland Onbeperkt, waarbij ze ontdekten dat hun visie op zorg en besturing vergelijkbaar is. Na onderzoeken van verschillende opties is bij beide raden van toezicht de wens tot fuseren neergelegd. Streefdatum: 1 januari 2021.

Zuidwester is drie keer zo groot als Gors en biedt vooral zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Gors opereert alleen in Zeeland.

Eerder mislukt
Vijf jaar geleden was het Zeeuwse Gors overigens al bestuurlijk gefuseerd met het West-Brabantse SDW. De raad van toezicht van Gors vond na inventarisatie echter de risico’s te groot en vroeg het bestuur om de fusie ongedaan te maken. De verschillen in visie, ontwikkeling en bedrijfscultuur waren te groot. Die verschillen lijken er met Zuidwester niet te zijn.

Middin en Orion
Vanaf 1 januari 2020 gaan Middin en Orion samen verder. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de fusie goedgekeurd. Beide zorgorganisaties ondertekenden een intentieverklaring hiertoe in mei van dit jaar. Middin gaf toen aan dat volgens de organisatie de samenwerking met name in de regio Rotterdam Rijnmond een verbreding en verrijking van het zorgaanbod betekent.

Leekerweide en Wilgaerden
In het noordelijke deel van Noord-Holland zijn het Leekerweide Groep en Wilgaerden die groen licht van de ACM hebben gekregen voor een fusie. De raden van toezicht gaven in december vorig jaar al een positief advies over de fusie.

Het hele jaar is gewerkt aan de bestuurlijke samenvoeging. Door de fusie ontstaat een organisatie die bijvoorbeeld behandeling, zorg en begeleiding en kleinschalig wonen voor kwetsbare mensen kan realiseren, meldde Leekerweide Groep op de website. En met de fusie komt ook de realisatie van een gezamenlijk expertise/behandelcentrum dichterbij.

Noorderbrug
De Noorderbrug, gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met doofheid, liet in april weten op zoek te zijn naar een geschikte overnamekandidaat. De organisatie die dagbestedings- en woonlocaties heeft in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, zat in zwaar weer, maar inmiddels gaat het weer goed.

Om ervoor te zorgen dat De Noorderbrug in de toekomst ruimte heeft om noodzakelijke investeringen te kunnen doen, werd besloten dat de organisatie het best in z’n geheel overgenomen kan worden. Ook hier blijkt ’s Heeren Loo de beste papieren voor een overname te hebben. Deze zorgaanbieder is al actief in Noord-Nederland en geeft ook ondersteuning aan mensen met NAH. ’s Heeren Loo schoot eerder dit jaar al het noodlijdende Arduin te hulp.

Naar verwachting valt deze maand een besluit over de overname van De Noorderbrug. De ACM en de medezeggenschapsraden moeten zich er nog over uitspreken.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!