Social netwerken informatie

Kennispocket Sociale netwerken

De tijd dat mensen, kinderen vaak, met een verstandelijke beperking vanuit hun gezin naar een inrichting - meestal ver van hun ouderlijke huis - verhuisden en daar voor hun eigen bestwil en die van hun oudere zes weken geen contact met elkaar mochten hebben, ligt gelukkig ver achter ons. Inmiddels weet iedereen wel hoe belangrijk vertrouwde mensen zijn voor je gevoel van veiligheid en je geluk. De meeste instellingen doen tegenwoordig hun uiterste best om de familie van bewoners een welkom gevoel te geven, hoewel dat ook een professionele vaardigheden vraagt die veel begeleiders in hun opleiding niet hebben meegekregen. Dat een betrouwbaar en steunend sociaal netwerk een voorwaarde is voor een goed leven en hulp daarbij onderdeel zou moeten zijn van goede zorg, is prima doorgedrongen. Alleen hebben de meeste mensen met een verstandelijke beperking ondanks de goede wil van hulpverleners nog steeds een mager netwerk om zich heen.

In deze Klik kennispocket vind je een aantal artikelen over verstandelijke beperking en Sociale netwerken van Klik.

Zorgprofessionals vertellen over:

  • 19 vragen en antwoorden over sociale netwerken.
  • Tips en voorbeelden om vrijwilligers te vinden en behouden.
  • 2 strategieën om een netwerk uit te breiden.
  • Wat verandert er aan je werk als je cliënten moet helpen te  participeren in de samenleving?
  • Buurtcirkels en vriendenkringen.
  • Eigen krachtconferenties voor mensen met een beperking.
  • Hoe verbeter je het contact met de buurt?

         Nieuwsgierig? Hieronder kan je alvast wat lezen uit ons inkijkexemplaar.

Het formulier wordt geladen...