Licht verstandelijke beperking informatie

Kennispocket Licht verstandelijke beperking

Hoe ondersteun je mensen met een licht verstandelijke beperking naar een zo zelfstandig mogelijk leven? Zonder voorbij te gaan aan waar deze mensen moeite mee hebben, ligt in de nieuwe Klik Kennispocket Licht verstandelijke beperking de nadruk op hoe je mensen aanspreekt op hun sterke kanten.

Als begeleider van mensen met een licht verstandelijke beperking is het de kunst de juiste toon te vinden. Dat begint vooral met luisteren, naar wat iemand graag wil en nodig heeft. In deze pocket delen begeleiders en cliënten hun verhalen. Lees over:

Zorgprofessionals en cliënten vertellen over:

  • mensen zeggenschap en de ruimte geven om fouten te maken
  • oplossings- en krachtgericht werken
  • concreter leren communiceren
  • bemoeizorg bij mensen met multi problematiek
  • weerbaarheid trainen
  • participatie in wonen en werken
  • hoe cliënten de zorg van hun begeleiders ervaren


    Nieuwsgierig? Hieronder kan je alvast wat lezen uit ons inkijkexemplaar.

 
Het formulier wordt geladen...