Verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Agenda Oktober 2019

rss icon

woensdag 02 okt 2019

Beslissingen bij levenseinde

Symposium Beslissen in onzekerheid, over medische besluitvorming bij ernstig meervoudig beperkte kinderen en passende zorg in de laatste levensfase. Meer informatie via www.prinsenstichting.nl/behandelcentrum/symposium .  

Lees meer

vrijdag 04 okt 2019

Omgaan met stemmingswisselingen

Mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen zoals depressie, borderline of NAH doen een groot beroep op de communicatievaardigheden en nabijheid van hun begeleiders. In de Klik studiedag over Omgaan met stemmingswisselingen geeft docent Mieke Janssens praktische handvatten v...

Lees meer

maandag 07 okt 2019

Meldcode training: ‘Gewoon DOEN!’

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de verantwoordelijkheid van professionals binnen zorg, onderwijs en welzijn. Leren, oefenen en ervaren, dat zijn de drie kenmerken die centraal staan tijdens deze interactieve training.

Kijk voor meer informatie op de website

Lees meer

dinsdag 08 okt 2019

Overschatten, inschatten en andere werkwoorden

Tijdens deze workshop leren de cursisten de nodige vaardigheden om het niveau van de cliënt te kunnen  inschatten .

Kijk voor meer informatie op de website.

Andere data:


31 oktober 2019 - Breda
5 november 2019 - Zwolle

3 april 2020 – Breda
17 april 2020 – Rotterdam...

Lees meer

dinsdag 08 okt 2019

Seksualiteit en intimiteit

Tijdens deze studiedag krijgen de deelnemers handvatten voor een gezonde seksuele ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op de website

Lees meer

donderdag 10 okt 2019

Mindfulness

Studiedag over mindfulness bij mensen met een verstandelijke beperking. In deze tijd van veranderingen in de zorg is het belangrijk om vanuit het hier en nu te begeleiden. Op deze dag krijg je handvatten om cliënten vanuit een Mindfull benadering te begeleiden en hen meer autonomie te laten er...

Lees meer

donderdag 10 okt 2019

Groepsdynamiek in de gehandicaptenzorg

Een positief groepsklimaat is belangrijk voor het welzijn van uw cliënten in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Hoe kunt u als begeleider of teammanager invloed uitoefenen op het groepsklimaat van uw cliënten of team? Word bewust van de invloed die u kunt uitoefenen op het groepsklimaat bi...


Lees meer

donderdag 10 okt 2019

Inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie

Veel leerkrachten vinden het lastig om vanuit kunst en cultuur met EMB/OZG leerlingen te werken. Deze bijzondere doelgroep vraagt van leerkrachten om specifieke vaardigheden. Hoe communiceer je met deze leerlingen vanuit dans en theater? In workshops dans en theater delen professionals hun ervari...

Lees meer

vrijdag 11 okt 2019

Sensorische informatie

Studiemiddag over wat sensorische informatie is en hoe je cliënten met een verstandelijke beperking met prikkelverwerkingsproblemen in het dagelijks leven kunt ondersteunen.

Meer informatie op de website van Fortior .

Lees meer

vrijdag 11 okt 2019

7-daagse opleiding Psychiatrie

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. De kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking gaat hierdoor achteruit. Tijdens zeven int...

Lees meer

vrijdag 11 okt 2019

Medische zorg

Op 11 oktober houdt Radboudumc het symposium Anders dan normaal, over de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Geraline Leusink houdt hier haar inaugurele lezing, voor de start van haar hoogleraarschap en onderzoek hiernaar.

Meer informatie of aanmelden via de website ...

Lees meer

vrijdag 11 okt 2019

Anders dan normaal!

Omdat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking vaak anders is dan die van mensen zonder een beperking, vraagt goede medische zorg voor deze groep om een andere benadering; een die interdisciplinair, inclusief en innovatief is en waarbij praktijk en wetenschappelijk onderzoek nauw...

Lees meer

maandag 28 okt 2019

De ontmoeting tussen twee werelden

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben beiden de - gezamenlijke - taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en (persoonlijke) historische context te plaatsen. Hiermee willen we de ontmoeting tussen d...

Lees meer

woensdag 30 okt 2019

Grensoverschrijdend gedrag

Het is belangrijk om als zorgprofessional duidelijk uw grenzen te stellen en te laten weten wanneer deze grenzen overschreden worden. Maar dit blijkt vaak ontzettend lastig als u in de zorgmodus staat. Wat kunt u doen in lastige situaties? Hoe gaat u om met gewelddadige cliënten? Leer omgaan met...


Lees meer

donderdag 31 okt 2019

Bijblijven in de zorg

Om als professional een goed geïnformeerde, volwaardige gesprekspartner te zijn voor de cliënt zelf, ouders/familie en in de dialoog met collega’s, is het zaak goed op de hoogte te blijven van wat er op diverse gebieden gaande is. De dag start met aandacht voor de tool ‘Zoeken naar somatis...

Lees meer

beslissen_in_onzekerheid_336_x_300.png