Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Probleemgedrag

Datum 27 oktober, 2020

Hulpverleners die werken met volwassenen met een verstandelijke beperking worden vroeg of laat geconfronteerd met cliënten die gedrag vertonen dat hen voor problemen stelt. Soms staat het moeilijke gedrag de uitvoering van het behandelplan in de weg.

Kijk voor meer informatie op de website

KLik