Verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Ernstig verstandelijk beperkt: eigen regie & wilsbekwaam

Datum 27 september, 2019
Locatie Reehorst, Ede

De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (bopz). Dat betekent dat we voortaan uitgaan van de vrijheid van mensen en niet meer van het beperken van die vrijheid. En dat houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Dit geldt niet alleen in instellingen, maar ook bij zorg thuis, in kleinschalige woonvormen en bij de dagbesteding.

Meer informatie

KLik