Verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Agenda Oktober 2019

rss icon

maandag 28 okt 2019

De ontmoeting tussen twee werelden

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben beiden de - gezamenlijke - taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en (persoonlijke) historische context te... Lees meer

woensdag 30 okt 2019

Grensoverschrijdend gedrag

Het is belangrijk om als zorgprofessional duidelijk uw grenzen te stellen en te laten weten wanneer deze grenzen overschreden worden. Maar dit blijkt vaak ontzettend lastig als u in de zorgmodus staat. Wat kunt u doen in lastige situaties? Hoe gaat... Lees meer

donderdag 31 okt 2019

Bijblijven in de zorg

Om als professional een goed geïnformeerde, volwaardige gesprekspartner te zijn voor de cliënt zelf, ouders/familie en in de dialoog met collega’s, is het zaak goed op de hoogte te blijven van wat er op diverse gebieden gaande is. De dag start... Lees meer