Probleemgedrag

Nieuws

onderzoekhechtingsheerenloo

‘Verbeter begeleiden van jongeren met hechtingsproblematiek’* Drie studenten van de Hogeschool Utrecht hebben bij ’s Heeren Loo in Ermelo onderzoek gedaan naar het begeleiden van hechtingsproblematiek bij jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Ylva Bols, Roos Hoppen en Demi Noordijk interviewden gedragswetenschappers, begeleiders en cliënten om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: ‘Op welke wijze sluit de begeleiding bij hen het beste aan?’ Het onderzoek geeft inzicht in de huidige werkwijze, de samenwerking tussen gedragswetenschappers en begeleiders en mogelijke verbeterpunten.

Meer nieuws

Vernieuwd: Klik kennispocket EMB

Kennispocket EMB banner klein

bestellen

10-09 2018

17-09 2018

Diversiteit: LHBTI Vilans in Utrecht

18-09 2018

Dementie

Amersfoort

18-09 2018

Kracht van muziek De Binckhorst in Rosmalen