Loopbaan

Nieuws

watvindjij

Onderzoek naar welbevinden van begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Begeleiders die werken in de dagelijkse ondersteuning van mensen met een beperking ervaren het werk vaak als zwaar en stressvol. Zij hebben een hoge werkdruk en moeten voldoen aan veel verschillende eisen. Daarnaast werken zij met een soms moeilijke en complexe doelgroep. Onderzoekers willen in beeld brengen hoe het gaat met deze begeleiders en vragen hen om hierover een vragenlijst in te vullen.

vragenlijst_031018

Wat is jouw mening als begeleider over arbeidsverhoudingen? De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland roept medewerkers in de gehandicaptensector op een online vragenlijst in te vullen. Het kost ongeveer 10 minuten van je tijd. De vragenlijst bevat ideeën over hoe zaken op jouw werk geregeld zouden kunnen worden.

Meer nieuws

22-10 2018

30-10 2018

02-11 2018

Seksueel geweld Amersfoort

Kennispocket

KennispocketKlikSocialeNetwerkencover

Kennispocket Sociale Netwerken

Dit themaboekje geeft antwoord op onder andere de volgende vragen: 

  * 19 vragen en antwoorden over sociale netwerken
  * Tips en voorbeelden om vrijwilligers te vinden en behouden
  * 12 strategieën om een netwerk uit te breiden
  * Wat verandert er aan je werk als je cliënten moet helpen te participeren in de samenleving?
  * Buurtcirkels en vriendenkringen
  * Eigen krachtconferenties voor mensen met een beperking
  * Hoe verbeter je het contact met de buurt?

 

bestellen