Beleid

Nieuws

scptoenemendevraag

Toenemende vraag naar zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking ook in buitenland In Nederland is de vraag naar zorg voor mensen met vooral een licht verstandelijke beperking de afgelopen jaren gegroeid. Een trend die ook te zien is in Vlaanderen, Engeland en Ontario, zo blijkt uit een internationale verkenning. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toenemende digitalisering en het op jongere leeftijd stellen van diagnoses maakt dat mensen meer moeite krijgen om mee te komen. Per regio zijn er wel verschillen te zien met hoe het aanbod meegroeit met de vraag.

Meer nieuws

Blog

monica_de_visser

Monica de Visser

In deze rubriek vertaalt Monica de Visser juridische zaken voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Monica is stafmedewerker zorgondersteuning en juridisch adviseur gezondheidsrecht in een grote zorginstelling. Naast haar werk in de zorginstelling is ze juni 2012 gestart met Juridisch Adviesbureau Smaragd.

* De privacy van cliënten in de gehandicaptenzorg bij sociale mediagebruik

* Update: uitleg van onvrijwillige zorg in de Wet Zorg en Dwang

* Meningsverschil met wettelijk vertegenwoordiger cliënt

Kennispocket

KennispocketKlikSocialeNetwerkencover

Kennispocket Sociale Netwerken

Dit themaboekje geeft antwoord op onder andere de volgende vragen: 

  * 19 vragen en antwoorden over sociale netwerken
  * Tips en voorbeelden om vrijwilligers te vinden en behouden
  * 12 strategieën om een netwerk uit te breiden
  * Wat verandert er aan je werk als je cliënten moet helpen te participeren in de samenleving?
  * Buurtcirkels en vriendenkringen
  * Eigen krachtconferenties voor mensen met een beperking
  * Hoe verbeter je het contact met de buurt?

 

bestellen

10-09 2018

17-09 2018

Diversiteit: LHBTI Vilans in Utrecht

Blog

Ernst Timmer

Blog Ernst Timmer

Keukentafelgesprekken: je hoeft er geen keukentafel voor te hebben. Wat je nodig hebt is zorg en wat je krijgt is een gesprek. Hoe leg je dat aan? Ernst Timmer maakt het als ambulant begeleider allemaal mee.

* Nieuwe begeleider, nieuwe klootzak

* Zorg afschuiven en doorschuiven aan de keukentafel