Beleid

Nieuws

Werkplaats 120219

Academische Werkplaats EMB breidt samenwerking uit In de Academische Werkplaats EMB werken de Rijksuniversiteit Groningen (Rug) en zorgorganisatie ’s Heeren Loo al jarenlang samen aan de kennisontwikkeling over de opvoeding en ondersteuning van mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Dit partnerschap wordt nu uitgebreid met de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio. Daarnaast krijgt het een financiële injectie door middel van een structurele bijdrage via ZonMW. | Foto Pedro Sluiter

VGN060219

Betere hulp nodig voor vrouwen die structureel geweld meemaken in gehandicaptenzorg* Vrouwen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen, hebben vaak te maken met geweld. Die ervaring hindert hen heel erg wanneer zij een nieuw leven proberen op te bouwen buiten de instelling. Dit blijkt uit het onderzoek Leven na Geweld van Inclusion Europe. De onderzoekers pleiten voor betere ondersteuning van deze vrouwen: ze moeten zich gezien en gehoord voelen door mensen die echt om hen geven. | Foto: Overhandiging van het rapport aan de voorzitter van de VGN door een van de onderzoekers

Meer nieuws

Blog

monica_de_visser

Monica de Visser

In deze rubriek vertaalt Monica de Visser juridische zaken voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Monica is stafmedewerker zorgondersteuning en juridisch adviseur gezondheidsrecht in een grote zorginstelling. Naast haar werk in de zorginstelling is ze juni 2012 gestart met Juridisch Adviesbureau Smaragd.

* De privacy van cliënten in de gehandicaptenzorg bij sociale mediagebruik

* Update: uitleg van onvrijwillige zorg in de Wet Zorg en Dwang

* Meningsverschil met wettelijk vertegenwoordiger cliënt

Kennispocket

KennispocketKlikSocialeNetwerkencover

Kennispocket Sociale Netwerken

Dit themaboekje geeft antwoord op onder andere de volgende vragen: 

  * 19 vragen en antwoorden over sociale netwerken
  * Tips en voorbeelden om vrijwilligers te vinden en behouden
  * 12 strategieën om een netwerk uit te breiden
  * Wat verandert er aan je werk als je cliënten moet helpen te participeren in de samenleving?
  * Buurtcirkels en vriendenkringen
  * Eigen krachtconferenties voor mensen met een beperking
  * Hoe verbeter je het contact met de buurt?

bestellen

Blog

Ernst Timmer

Blog Ernst Timmer

Keukentafelgesprekken: je hoeft er geen keukentafel voor te hebben. Wat je nodig hebt is zorg en wat je krijgt is een gesprek. Hoe leg je dat aan? Ernst Timmer maakt het als ambulant begeleider allemaal mee.

* Nieuwe begeleider, nieuwe klootzak

* Zorg afschuiven en doorschuiven aan de keukentafel