Beleid

Nieuws

hand110419

Geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking* Als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking maak je mooie, vaak alledaagse, maar soms ook lastige of pijnvolle momenten mee. Misschien heb je het niet eens zo bewust door, maar op die ogenblikken verleen je geestelijke verzorging aan deze doelgroep. Geestelijk verzorger Annemieke Kappert en gedragsdeskundige Matthijs Heijstek, beiden werkzaam bij zorgorganisatie Amerpoort, schreven er een boek over dat 10 april gepresenteerd is: Geef mij je hand.

passendonderwijs_170419

Kwetsbare jongeren vallen nog altijd buiten de boot ondanks passend onderwijs De Onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijkse rapportage De Staat van het Onderwijs dat leerlingen en studenten met een ondersteuningsbehoefte vaak nog altijd geen passende onderwijsplek hebben gevonden, ondanks de komst van passend onderwijs. Een conclusie die door diverse belangenbehartigers zoals Ieder(in) al eerder getrokken is.

Meer nieuws

Blog

monica_de_visser

Monica de Visser

In deze rubriek vertaalt Monica de Visser juridische zaken voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Monica is stafmedewerker zorgondersteuning en juridisch adviseur gezondheidsrecht in een grote zorginstelling. Naast haar werk in de zorginstelling is ze juni 2012 gestart met Juridisch Adviesbureau Smaragd.

* De privacy van cliënten in de gehandicaptenzorg bij sociale mediagebruik

* Update: uitleg van onvrijwillige zorg in de Wet Zorg en Dwang

* Meningsverschil met wettelijk vertegenwoordiger cliënt

Kennispocket

KennispocketKlikSocialeNetwerkencover

Kennispocket Sociale Netwerken

Dit themaboekje geeft antwoord op onder andere de volgende vragen: 

  * 19 vragen en antwoorden over sociale netwerken
  * Tips en voorbeelden om vrijwilligers te vinden en behouden
  * 12 strategieën om een netwerk uit te breiden
  * Wat verandert er aan je werk als je cliënten moet helpen te participeren in de samenleving?
  * Buurtcirkels en vriendenkringen
  * Eigen krachtconferenties voor mensen met een beperking
  * Hoe verbeter je het contact met de buurt?

bestellen

06-05 2019

08-05 2019

Blog

Ernst Timmer

Blog Ernst Timmer

Keukentafelgesprekken: je hoeft er geen keukentafel voor te hebben. Wat je nodig hebt is zorg en wat je krijgt is een gesprek. Hoe leg je dat aan? Ernst Timmer maakt het als ambulant begeleider allemaal mee.

* Nieuwe begeleider, nieuwe klootzak

* Zorg afschuiven en doorschuiven aan de keukentafel