Verstandelijke beperking & bemoeizorg

Studiedag Klik - 14 september 2018

kennisdagen voor bol groen

 

Bemoeizorg of goede zorg

Loes den Dulk over bemoeizorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorg die de begeleider nodig vindt maar waar de cliënt zich tegen verzet.

Wat doe je als de cliënt vindt dat hij geen hulp nodig heeft terwijl jij ziet dat het niet goed gaat met de cliënt, dat hij serieus risico loopt, een gevaar aan het worden is voor zichzelf of anderen, of zichzelf door zijn beslissingen ernstig benadeelt? Mag je dan ingrijpen of kun je alleen maar toekijken hoe het mis gaat? En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?

Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het ongevraagd hulp geven aan een cliënt, terwijl de cliënt laat zien dat hij het niet met de hulp eens is. Bemoeizorg hoeft geen slechte zorg te zijn. Het kan een bijdrage leveren aan goede zorg, maar het mag nooit vanzelfsprekend worden ingezet.

Om bemoeizorg op een verantwoorde manier in te zetten heeft Raad op Maat in samenwerking met VUmc, VU en Odion, een stappenplan ontwikkeld. Tijdens de studiedag kijken we met behulp van het stappenplan naar de eigen praktijk van de cursisten.

Door middel van informatie, discussie, het bespreken van eigen casuïstiek, prikkelende stellingen en met de inzet van een trainingsacteur gaan we met het onderwerp aan de slag.

Over de spreker

 Loes den Dulk

Loes den Dulk werkt vanaf 1982 in de zorg voor mensen met een beperking. Ze is oprichter en directeur van stichting Raad op Maat. Vanuit Raad op Maat houdt zij zich sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten. De missie van Raad op Maat is dat de stem van de cliënt gehoord wordt. Stichting Raad op Maat houdt zich bezig met medezeggenschap, toegankelijke communicatie en de rechten van cliënten. Loes den Dulk schreef meerdere artikelen en boeken over o.a. de rechten van cliënten, cliëntenraden en het coachen van cliëntenraden en wilsbekwaamheid. Zij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de ‘Handreiking bemoeizorg’ waarin het stappenplan is uitgewerkt en aan de brochure voor cliënten ‘Bemoeipraat of goede zorg’.

Praktische informatie: 

Prijzen Klik studiedag 14 september 2018
Abonnees van Klik € 199,-*
Niet abonnees € 249,-*
   
* Tarieven zijn exclusief btw.
   

 Direct inschrijven roze