Studiedagen 2019

Klik maakt het mogelijk dat je, als manager of begeleider, deel kunt nemen aan een gevarieerd aanbod van studiedagen. Op deze dagen brengt Klik medewerkers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg samen. Tijdens de studiedagen wordt er specifiek op een actueel thema ingegaan en worden deze thema’s behandeld aan de hand van praktische presentaties afgewisseld met spelscènes door trainingsacteurs. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de kennis aan eigen casuïstiek te koppelen.


loesdendulkVrijdag 15 maart 2019 - ZORG EN DWANG

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking botst hun zeggenschap soms met het ingrijpen van zorgverleners. Wat is goede zorg als je kijkt naar de rechten van cliënten? Zitten er grenzen aan de eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking? In deze Klik studiedag behandelen we het recht op vrijheid, ook in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang.

Vrijdag 14 juni 2019 - VERSLAVING

claudia kaagman 2

Middelengebruik en verslavende gewoonten als gamen hebben een grote impact op personen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en hun omgeving. In deze studiedag leer je welke drugs en verslavende gewoonten een grote verleiding zijn voor deze doelgroep en wat voor effect ze hebben. Vervolgens bekijken we hoe je dit signaleert en bespreekbaar maakt – welke technieken zet je wel en juist niet in om de juiste ondersteuning te bieden?

Mieke Janssens

Vrijdag 4 oktober 2019 - OMGAAN MET STEMMINGSWISSELINGEN

Hoe sluit je als begeleider goed aan op mensen met een verstandelijke beperking en stemmingsstoornissen? Cliënten met deze psychische problemen vragen om speciale communicatievaardigheden van de mensen die hen ondersteunen. Deze leer je op de Klik studiedag Omgaan met stemmingswisselingen. Coach Mieke Janssens en een trainingsacteur maken in gespeelde situaties de interactie zichtbaar tussen de begeleider en cliënten met wisselende stemmingen.