Zorgmijding

Locatie:  Pullman Cocagne - Eindhoven
Tijd:  00.00 uur
Datum:  22 februari 2018

Het congres over zorgmijding gaat over het werken met mensen die geen hulp zoeken of accepteren, terwijl ze die wel degelijk nodig hebben.

Kijk voor meer informatie op de website.