Zintuiglijke problemen bij autisme

Locatie:  Brugge
Tijd:  00.00 uur
Datum:  31 oktober 2018

Studiedag over hoe zintuiglijke/sensorische ervaringen bij mensen met autisme, zoals hypo- of hypersensitiviteit en monoverwerking van prikkels, hoe je dit herkent en de omgeving en je aanbod hierop aanpast om meer basisrust te krijgen en minder gedragsproblemen.