Wet Zorg en Dwang

Locatie:  Amsterdam
Tijd:  00.00 uur
Datum:  24 april 2019

Tijdens deze masterclass krijgt u de laatste informatie over de nieuwe Wet Zorg en Dwang en vooral wat de gevolgen zijn voor de zorg die u in praktijk levert.

Meer informatie