Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Locatie:  Hotel Theater Figi, Zeist
Tijd:  00.00 uur
Datum:  14 maart 2019

Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor trauma. Verwaarlozing, pesten, huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik komen vaker voor bij deze doelgroep. Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning.

Meer informatie