Rol begeleider bij probleemgedrag

Locatie:  Buitensporig in Tiel
Tijd:  00.00 uur
Datum:  24 mei 2018

Tweedaagse cursus Probleemgedrag in context. De rol van de begeleider bij het begeleiden van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en probleemgedrag. Naast een ondersteunende rol heeft de begeleider een signalerende rol bij het herkennen van factoren die meespelen bij het ontstaan, versterken en voortduren van probleemgedrag. Met aandacht voor de visie op probleemgedrag: hoe kijk je naar gedrag, wanneer noem je het probleemgedrag, welke factoren spelen daar een rol bij, wat is de invloed van de omgeving en welke rol speel je hier zelf als begeleider bij?

Meer informatie via
www.cce.nl/scholing/probleemgedrag-in-context---begeleider