Onbegrepen gedrag

Locatie:  NH hotel Amersfoort
Tijd:  00.00 uur
Datum:  27 maart 2019

Achter veel ‘probleemgedrag’ zit een verborgen vraag naar hulp die dikwijls niet wordt opgemerkt. Hoe gaat u om met onbegrepen gedrag bij uw cliënten?

Meer informatie