Gedragsproblemen lvb

Locatie:  Amersfoort
Tijd:  00.00 uur
Datum:  19 december 2017

Studiedag over herkennen van en inspelen op gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking.