Comorbiditeit bij autisme

Locatie:  NH Amersfoort
Tijd:  00.00 uur
Datum:  16 januari 2019

Bij 70% van de kinderen en jongeren met autisme is sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit). Leer comorbiditeit bij kinderen en jongeren met autisme herkennen en bied passende zorg.

Kijk voor meer informatie op de website.