Borderline & Verstandelijk beperkt

Locatie:  Rotterdam
Tijd:  00.00 uur
Datum:  12 maart 2019

In het programma is er naast de theorie ook aandacht voor individuele praktijksituaties. Aan het eind van de dag beschikt de deelnemer over diverse methodische handvatten of een concreet werkadvies ten aanzien van de eigen casus.

Kijk voor meer informatie op de website.