Klik om in te loggen  

Gratis Klik Nieuwsbrief

Abonneer je op de gratis Klik nieuwsbrief via de website.

Klik Sociaal

Steun Klik met een vrijwillige bijdrage op rekeningnummer 1546.47.241, tnv MYbusinessmedia - Klik.

twitter-logoLees het laatste nieuws van Klikredactie op Twitter.

facebook-logoWord een fan van Klik op Facebook en ‘Like’ de Facebook pagina.

linkedin-logoDiscussieer mee over onderwerpen uit de sector op de LinkedIn Groep voor de verstandelijk gehandicaptenzorg van Klik.

Agenda

Ontwikkelingsstoornis
8 mei
Congrescentrum Ter Elst in Antwerpen
Symposium Ontwikkelingsstoornissen in de adolescentie, achtergrond en tips voor opvoeding en motivatie.
Meer informatie op de website van Sig
Support
7 t/m 10 mei 2014
Jaarbeurs Utrecht
Beurs Support met innovaties en hulpmiddelen voor mensen met een beperking.
Meer informatie op www.supportexpo.nl
Muziekspel
9 mei
Domein De Bron in Kessel-Lo
Workshop Spelen met muziek, muziek spelen, muziekactiviteiten voor personen met een beperking.
Meer informatie op de website van Vibeg
15 november 2011

Pluryn en politie werken duidelijker samen

plurynenpolitieRegiopolitie Gelderland-Zuid en Pluryn hebben afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden als een cliënt  slachtoffer of verdachte van een strafbaar feit is. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap op 140 locaties. De afspraken tussen Pluryn en de politie zijn vastgelegd in een convenant.

Een aantal overwegingen leidde tot het opstellen van een convenant. Zo gaat het verdrag ervan uit dat mensen met een handicap dezelfde rechten en plichten hebben als andere burgers. Ze zijn niet bij voorbaat, vanwege hun beperking, minder toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar.

Daarnaast functioneert een groeiend aantal mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij. Het verkennen van de grenzen van hun individuele mogelijkheden, kan tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan waarbij de politie betrokken wordt.

Wederzijds begrip
In de samenwerking tussen Pluryn en politie spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol:

  • weggelopen cliënten
  • cliënten als slachtoffer
  • niet-natuurlijk overlijden van cliënten
  • loverboys
  • cliënten als daders
  • gebruik van alcohol/drugs en de handel daarin.

Het belang van de cliënt staat voorop in het convenant. Per onderwerp staan er duidelijke werkafspraken in. Eerder stelde de regiopolitie een soortgelijk convenant op met de ziekenhuizen.

Meer informatie op www.pluryn.nl

Zoeken

Kennispocket

Nieuw van Klik: een handig themaboekje in print of digitaal over wat autisme betekent voor mensen met een verstandelijke beperking:
coverklikkennispocketautisme
Bestel de Klik Kennispocket Verstandelijke beperking & Autisme

Films

Bekijk een reportage van het tv-programma Altijd Wat over de uitkomsten van de studie Gezond ouder met een verstandelijke beperking (Goud) :


Bekijk meer Films

KLIKipedia

Woordenboek van de verstandelijk gehandicaptenzorg